metamorfoza: włosy za ramiona ścięte ta krótką fryzurkę