REGULAMIN/ZASADY SERWISU fryzuranadzis.pl

Strona internetowa www.fryzuranadzis.pl umożliwia zamieszczanie zdjęć  oraz wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń pod zdjęciami przez Użytkowników Zarejestrowanych.

Frzyuranadzis.pl pozwala na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, komentarzy, linków i innych materiałów. Wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w obrębie serwisu fryzuranadzis.pl, jest określane jako „Treści użytkownika”. Masz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez Ciebie na fryzuranadzis.pl oraz ponosisz za nie pełną odpowiedzialność.

Prawa autorskie to szereg praw wyłącznych, które przysługują twórcom dzieł autorskich (np. książek, muzyki lub dzieł sztuki). Obejmują często prawo do powielania, wystawiania, publicznego wykonania lub dystrybucji dzieła i tworzenia jego pochodnych, a także inne prawa w zależności od kraju. Prawa autorskie nie chronią faktów ani idei, tylko oryginalne słowa lub obrazy, które wyrażają jakąś ideę.

Własność praw autorskich

Prawa autorskie należą zazwyczaj do twórcy dzieła. W niektórych przypadkach właścicielem praw autorskich do dzieła może być ktoś inny, jeżeli dzieło zostało stworzone przez pracownika lub wykonawcę. Pierwotny właściciel może również przenieść własność praw autorskich na inną osobę.

Bycie właścicielem lub posiadaczem dzieła materialnego nie zawsze jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich do niego. Dla przykładu: zakupienie kolekcji starych fotografii nie jest (chociaż może być) równoznaczne z nabyciem do nich praw autorskich.

Z wyjątkiem szczególnych przypadków fryzuranadzis.pl nie jest właścicielem praw autorskich do obrazów, które publikują w witrynie użytkownicy.

Fryzuranadzis.pl szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekujemy, że nasza społeczność fryzurynadzis.pl zrobi to samo. Stosujemy taką zasadę  w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, że  wyłączamy lub zamykamy konta osób, które wielokrotnie naruszają lub są wielokrotnie oskarżane o naruszanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w jego imieniu, możesz zgłosić domniemane naruszenie praw autorskich do fryzuranadzis.pl, pisząc do nas maila o domniemanym naruszeniu z informacją i linkiem o które zdjęcie chodzi. Po otrzymaniu powiadomienia podejmiemy wszelkie działania, jakie uznamy za stosowne, w tym usunięcie zgłoszonych treści z serwisu fryzuranadzis.pl.

Jeśli usuniemy treści w odpowiedzi na twoje zawiadomienie, możemy powiadomić osobę, która zapisała je w serwisie fryzuranadzis.pl, aby miała możliwość ustosunkowania się do sprawy. W stosownych przypadkach możemy również wysłać pełną kopię powiadomienia do innych osób.

Jeśli Twoje konto otrzyma zbyt wiele skarg dotyczących praw autorskich, możesz stracić możliwość zapisywania zdjęć na fryzuranadzis.pl, lub możemy całkowicie wyłączyć Twoje konto.

Fryzuranadzis.pl może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych, które nie są własnością fryzurynadzis.pl i nie są kontrolowane przez serwis. Serwis fryzuranadzis.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeśli uzyskujesz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści poprzez stronę fryzuranadzis.pl, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że fryzuranadzis.pl nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z korzystania z zewnętrznej witryny, usługi lub treści.

Frzyuranadzis.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które użytkownik lub inni użytkownicy albo osoby trzecie umieszczają lub wysyłają przy użyciu serwisu fryzuranadzis.pl